Selvorganisert selvhjelp på biblioteket

Selvorganisert selvhjelp på biblioteket

Sist endret:

Denne høsten kan innbyggerne i Øvre Eiker gå på helsekafé på biblioteket. Blant temaene er nytten av selvorganisert selvhjelp i eget liv. På Helsekafé får du også høre historier fra mennesker som har erfaring med ulike livsproblemer og hvordan de har håndtert dem.

Helsekaféen startet etter nyttår i år, og har holdt til vekselvis på bibliotekene i Øvre og Nedre Eiker, i Buskerud fylke. Denne høstens helsekaféer er på Øvre Eiker. Så langt har rundt 300 mennesker besøkt helsekaféene.

Hver helsekafé serverer en selvhjelpshistorie i tillegg til et tema innen selvhjelp. Alle er velkomne til kaféen, og det er gratis å delta. Helsekaféen har småbord slik at folk kan møtes og prate sammen om de aktuelle temaene.

Gjøre noe selv med eget problem

I høst arrangeres det tre helsekaféer. På to av dem er temaet selvorganisert selvhjelp: Hvordan kan du få motivasjon til å gjøre livsendringer og gjennomføre dem, og hvordan kan du lære deg selv å kjenne sammen med andre i en selvhjelpsgruppe?

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med – det handler om å bli bevisst og erkjenne at problemet er der, styrke egne evner og mulighet til å delta i egen endringsprosess. Og selv ta aktivt ansvar for egen livssituasjon.

Det er også en erkjennelse av at vi ikke alltid trenger en offentlig hjelper for å løse problemet vårt – vi kan gjøre mye selv sammen med andre.

Anbefaler biblioteket som møteplass

I høst er biblioteket i Øvre Eiker arrangør av helsekaféene med støtte fra Aktiv Eiker. Selvhjelp Norge er en av samarbeidspartnerne, og har deltatt på alle helsekaféene i Øvre og Nedre Eiker så langt i år.

Anne Grete Tandberg er daglig leder for distriktskontoret for Buskerud, Vestfold og Telemark i Selvhjelp Norge. Hun er ansvarlig for faginnleggene om selvorganisert selvhjelp. Anne Grete anbefaler biblioteket som møteplass for helsekafé:

- Biblioteket har lav terskel, og er et nøytralt sted hvor alle kan komme. Helsekaféene er en god møteplass for å snakke om hvordan vi kan ta i bruk selvorganisert selvhjelp i eget liv, sier Anne Grete.

Hun peker på at all endring starter hos den det gjelder. Hver og en av oss har kunnskap om eget livsproblem, og vi har egne ressurser vi kan og må bruke for å håndtere problemet som best vi kan.

- God helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om å takle det som er vanskelig i hverdagen - og anerkjenne det som er bra. Selvorganisert selvhjelp angår derfor alle. Hver og en av oss møter motgang av ulikt slag gjennom livet, som for eksempel skilsmisse, arbeidsledighet, dårlig økonomi, sorg, angst eller andre helseutfordringer. Hva kan du da selv gjøre for å kjenne livsmestring og mening på egne vegne? Med utgangspunkt i deg selv - ikke ut fra hva du tenker at andre forventer av deg?

Ønsker å fortsette med helsekafé

Birgithe Schumann-Olsen, bibliotekssjef, er svært fornøyd med at biblioteket i Øvre Eiker er arrangør for helsekaféene.

- Det har vært en utrolig respons! Biblioteket ønsker å være en møteplass som beriker folks liv, og vi ønsker å være et av stedene i bygda som gjør at det er godt å bo i kommunen. Vi er åpne for alle og spør ingen om hvorfor de kommer hit, sier hun.

Bibliotekssjefen ønsker å fortsette med helsekafé i samarbeid med frivillige og fagmiljøer som kan være med å lage et spennende program. Hun peker på at kombinasjonen av profesjonelle foredragsholdere og enkeltmennesker som forteller sine personlige fortellinger har vært vellykket.

- Vi blir alle berørt av å høre andres historier, om oppturer og nedturer, motgang og medgang. Dessuten er disse fortellingene med på å bygge et fellesskap - noen deler fra sitt liv, og vi andre får del i det, spør og er interessert, og så har vi noe sammen.

På neste helsekafé 21. september forteller en kvinne om hvordan hun har funnet "frø av motivasjon", og hennes små steg for å håndtere følelsen av å være på etterskudd, ha negativ energi og tankekaos.

Positive tilbakemeldinger

Det er gjennomført deltakerevaluering fra alle de ti helsekaféene før sommeren, og evalueringen viser at:

• Nær 100 prosent oppga at de ville anbefale tilbudet til andre og at de ønsket å fortsette å gå på helsekafé

• 90 prosent mente at foredraget og brukerhistoriene var meget eller svært relevant

• Nær 80 prosent oppga at kafédialogen var meget eller svært relevant.