Nyansatt ved vårt distriktskontor for Buskerud, Vestfold og Telemark

Nyansatt ved vårt distriktskontor for Buskerud, Vestfold og Telemark

Sist endret:

Vi ønsker velkommen til Anne Merete Bjørnerud som nyansatt i Selvhjelp Norge! Hun skal jobbe 40 prosent og dekker distriktskontorets område sammen med kollega Anne Grete Tandberg.

Anne Merete er 35 år, fysioterapeut, har mann og to barn. Hun er opprinnelig fra Tromsø, men har bodd i mange år på Steinberg, midt mellom Mjøndalen og Hokksund. Når hun ikke arbeider i Selvhjelp Norge jobber hun på Frisklivssentralen i Nedre Eiker kommune hvor hun vært ansatt de siste ti årene. Den driftige dama har i denne perioden også jobbet i Helsedirektoratet, arbeidet med sosialt entreprenørskap, vært kursholder i Norsk Fysioterapeutforbund og Norges Idrettsforbund. I tillegg har hun hatt tilknytning til Universitetet i Oslo gjennom et forskningsprosjekt.

Aktiv i eget liv

– Det er utviklingen i samfunnet og de samfunnsutfordringene vi står i, med blant annet ensomhet, som er grunnen til at ønsket å jobbe i Selvhjelp Norge. Jeg ser verdien av å styrke innbyggerne i å løse sine egne utfordringer, forteller Anne Merete. Målet er at alle skal bli mer selvstendige og aktive i sine egne liv. – Jeg tror at vi alle har gode ressurser i oss, og at vi med litt støtte og oppbakking kan generere mye bra, sier hun.

Anne Merete har troen på at Selvhjelp Norge og selvorganiserte tilbud er den rette veien å gå. – Den menige befolkning har kanskje ikke økonomi eller ressurser til å gå mange kurs og behandlinger hos private tilbydere. Og kanskje er det ikke det de trenger heller? Mange trenger sosial støtte, noen å prate med. Med et nettverk, og verktøyene som Selvhjelp Norge jobber for å spre kunnskap om, kan innbyggerne settes i stand til å hjelpe seg selv og andre, sier hun.

Gjennom sitt arbeid på Frisklivssentralen har Anne Merete sett at overgangen mellom spesialisthelsetjenesten, som sykehus og rehabilitering, og kommunen eller hjemmet kan være vanskelig for mange. Hun ønsker å finne ut hvordan vi kan få til overgangen til selvorganiserte selvhjelpsgrupper på best mulig måte. – Ensomhet er like skadelig som røyking, så jeg ønsker å se på hvordan vi i Selvhjelp Norge kan bidra til å lage og opprette nettverk, slik at alle har noen å spille på når de trenger det, sier Anne Merete.

Må jobbe sammen

– Vi trenger alle noen å bry oss om, og noen som bryr seg om oss. Det er vesentlig for at vi skal fungere godt som mennesker. Gjennom åpenhet og ved å dele erfaringer kan vi bedre forstå hvordan vi egentlig har det, sier Anne Merete. Det er alltid noen som har gått løypa før oss, men det er litt vanskelig hvis ikke noen sier hvor de har gått. – Da føler man seg fort litt "lost". Det handler om å tørre å bruke sin kunnskap til å hjelpe seg selv og andre.

Hun mener at vi trenger å jobbe sammen for å sørge for at vi alle har nok personer i livene våre til å få "input" og hjelp når vi trenger det. – Vi må gå nye veier når vi ikke har storfamilien rundt oss og husholdninger som ofte består av maks fire personer. Da må vi finne den hjelpen vi trenger utenom, påpeker hun.

Ved å tørre å vise egen svakhet, kan man bidra til å styrke andre, og Anne Merete mener at det viktig å være bevisst på hva man kan gjøre selv og hva man bør spørre om hjelp til fra andre. Ikke minst mener hun at det er viktig å være åpen om at det er greit og lurt å spørre om hjelp. – Mange vil bli glad for å bli spurt og for å få bidra, så ved å tørre og spørre, kan man også bidra til at andre føler seg bedre og nyttige i sine liv, sier hun.

Sterke og svake sider

Tobarnsmora bruker også selvhjelp i sitt eget liv. – Jeg prøver å være litt opptatt av hva folk er gode på, og hva som er mine og andres ressurser, for å kunne spille hverandre gode, forteller hun. Hun vet at hun er en initiativtaker og hun inviterer gjerne med seg andre ut for å gå tur. – Jeg går tur med mange forskjellige personer, men ofte kun én av gangen, forteller hun. Anne Merete tror på det å gå ut og bevege kroppen, få ulike innspill på egne tanker, lære noe nytt og få andre vinkler på ting. For mange er den gode samtalen lettere på tur. Hun inviterer støtt folk med ut, men hun forventer ikke at de andre skal ta like mye initiativ henne. – Andre er bedre enn meg på andre ting, som å sende hyggelige kort eller meldinger, det er ikke jeg like god på, og det er de klar over, men jeg synes det er veldig koselig å motta! Også vet jeg at det betyr noe for de som jeg inviterer med på tur, at jeg fortsetter å spørre om de vil, selv om de sa nei forrige gang, sier hun.

Småbarnsmora vet at livet byr på utfordringer. Hun regner med at livet vil by på utfordringer fremover også, derfor er hun bevist på å lære av andres livserfaringer gjennom samtalene og gjøre ting mens hun kan. Så på bakgrunn av erfaringer legger hun listen lavt slik at hun har tid og overskudd, hun planlegger uka sammen med mannen og hjelper andre slik at hun kan få hjelp selv når de trenger det. Hun tar derfor gjerne med seg en ekstra unge til eller fra barnehagen. I julestria sørget de for at familien var ferdig to uker før, slik at de kunne invitere med andre barn hjem, så deres foreldre fikk mulighet til å gjøre seg ferdige til jul. – Raushet handler om å gi uten å forvente noe tilbake, forteller Anne Merete.

Ta kontakt med Anne Merete for mer informasjon om Selvhjelp Norges arbeid, eller om du vil diskutere et samarbeid om selvorganisert selvhjelp der du bor og jobber.