Lenkesamling

Lenkesamling

Sist endret:

Dette er en liste over virksomheter, organisasjoner, sentre, råd og stiftelser som organiserer selvhjelpsgrupper eller jobber med selvhjelp i videre forstand, samt andre aktører innenfor psykisk helse-feltet.

Samarbeidspartnere

Helsedirektoratet
Helsenorge.no
Fylkesmennene i Norge
Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
NAV

Kommunalt

Frisklivssentraler
Frivilligsentraler
Frivillighetsportalen.no (Oslo)

Sentre, råd og stiftelser

Angstringen
LINK Oslo
SMI - Senter mot incest
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Erfaringskompetanse.no
NAPHA

Informasjonstiltak

AKAN
Mental Helses telefontjenester
RUStelefonen 08588
Stiftelsen Pårørende Senteret
Veiledningssenteret for pårørende - NKS

Bruker-, pasient-, pårørende og interesseorganisasjoner

AA- Anonyme alkoholikere
ACA- Adult Children of Alcoholics
ADHD Norge
AEF Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund
A-larm
Al-Anon Familiegrupper
Aurora støtteforeningen for mennesker med psykiske problemer
Autismeforeningen
Base16

Batteriet, servicekontor for selvhjelp (Kirkens bymisjon)
De norske lenker
DAA - Drug Addicts Anonymous
Foreningen 2 foreldre
Familieklubbene i Norge
Brystkreftforeningen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
HIV Norge
Ja det nytter!

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri
Landsforeningen for voldsofre
LAR-Nett Norge
LEVE Norge - Landsforeningen for etterlatte etter selvmord
LMS - Landsforbundet mot stoffmisbruk
MARBORG
Mental helse
NA- Anonyme Narkomane
Narkomanes pårørende
Norges Blindeforbund
Norges Handicapforbund
Norsk OCD-forening
Norsk Selvhjelpsforum
Norsk Tourette Forening
Personskadeforbundet LTN
ProLAR- nasjonalt forbund for folk i LAR
Pårørendesenteret
RIO- Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Rusettervernet i Sogn og Fjordane
Ryggforeningen
Rådgivning om spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelsesforeningen
Voksne for barn

Andre frivillige og humanitære organisasjoner

Kreftforeningen
Røde Kors
Rådet for psykisk helse

Organisasjoner i Europa og verden ellers

Se Norsk selvhjelpsforums nettsider 

Selvhjelp Norge har ikke ansvar for innholdet på sidene det linkes til.