Du er din nærmeste hjelper

Du er din nærmeste hjelper

Sist endret:

Har du problemer kan du også hjelpe deg selv. Alene eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe. Selvhjelp kan være et alternativ eller et tillegg til offentlig hjelp. I en podkast på NRK er dette tema: «Du er din nærmeste hjelper».

Du finner lenke til NRKs podkast nederst i artikkelen.

Ta ansvar for eget liv

Hver og en av oss møter motgang av ulikt slag gjennom livet, som for eksempel skilsmisse, arbeidsledighet, dårlig økonomi, søvnproblemer, sorg, angst eller andre helseutfordringer. Trenger vi alltid hjelp fra en offentlig hjelper eller kan vi hjelpe oss selv? Hvordan?

Ja – vi kan hjelpe oss selv. God helse er mer enn fravær av sykdom. Det handler også om å håndtere det som er vanskelig i hverdagen. Vi kan gjøre mye selv – alene eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe.

Selvorganisert eller veiledet selvhjelp

Selvhjelpsbegrepet brukes i mange sammenhenger, og det er et hovedskille mellom selvorganisert selvhjelp og veiledet selvhjelp.

Selvorganisert selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på eget initiativ ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med – gjerne sammen med andre i en selvorganisert selvhjelpsgruppe.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er gratis og det kreves ingen henvisning.

Veiledet selvhjelp er at enkeltpersoner eller ei gruppe følges opp av eller blir ledet av en profesjonell, og at man kan få tilgang til selvhjelpsmateriell og oppfølging.

Prosessen starter ofte med en bevisstgjøring av hva som er problemet, og hva du lar det gjøre med deg. Av og til greier vi ikke helt å sette ord på hva som er problemet. Men vi kan kjenne at vi ikke har det godt, at noe smerter, og at vi ønsker en endring.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper virker

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er for alle over 18 år og uavhengig kjønn og problem eller sykdom.

Gruppene er drevet av deltakerne selv, ofte bistått av en igangsetter de første gangene.

Gjennom mange års erfaringer er tilbakemeldingene at mange får stort utbytte av å gå i selvorganiserte selvhjelpsgrupper.

Tilbakemeldingene beskriver nytten av:

  • å håndtere problemet bedre, selv om det ikke nødvendigvis blir borte
  • å sette ord på et problem gjennom samtale med andre
  • å oppleve fellesskap, at man ikke er alene om å ha det vanskelig
  • å dele erfaringer, tanker og følelser
  • å kunne prøve seg ut selv, sammen med andre, i et trygt rom
  • å dele problemet sitt med andre - det gir nye perspektiver
  • å ta i bruk egen kunnskap man ikke alltid er bevisst at man har
  • at man senere kan håndtere nye problemer på en bedre måte

For å delta må du selv ha vilje og motivasjon til å gjøre en endring i livet. I en selvorganisert selvhjelpsgruppe jobber du med å styrke deg selv sammen med andre.

Her kan du lese mer om folks personlige erfaringer.

Mulighetene i ditt lokalmiljø

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper er en mulighet for alle. Ønsker du å vite mer om mulighetene i ditt lokalmiljø?

Se oversikt over lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp.

Nasjonal satsning

I Norge er selvorganisert selvhjelp et satsningsområde, og en etablert del av folkehelsearbeidet. Som eneste landet i verden har Norge en egen Nasjonal plan for selvhjelp.

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet etter Nasjonal plan for selvhjelp.

Hovedoppgaven til Selvhjelp Norge er å bidra til utvikling av selvhjelpsarbeidet lokalt, slik at det blir mulig å sette i gang selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge setter ikke i gang grupper selv.

Selvhjelp Norge har hovedkontor i Oslo og sju distriktskontorer, som er en faglig ressurs og samarbeidspartner i lokalmiljøene.


Ta kontakt med Selvhjelp Norges distriktskontorer


Hør NRKs podkast om selvhjelp «Du er din nærmeste hjelper».