Folder: Jeg har problemer (16-30 år)

Folder: Jeg har problemer (16-30 år)

Sist endret:

Denne brosjyren retter seg mot unge og unge voksne (16-30 år) og presenterer et verktøy for å sortere i tanker, følelser og problemer. Brosjyren leder videre til en egen temaside for dem som ønsker å se nærmere på hva selvorganisert selvhjelp er.

Mange unge mennesker sliter med problemer som stress og press, angst og uro. Det har mange årsaker og er ikke alltid så lett å finne ut av. Det lille verktøyet som presenteres her kan være en hjelp til å begynne å nøste og kanskje en start på nødvendige endringer.

Last opp folderen her.

Bestill folderen her.